Skip to content
Home » “กานสินี โอภาสรังสรรค์” สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์สุดตัว

“กานสินี โอภาสรังสรรค์” สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์สุดตัว

“กานสินี โอภาสรังสรรค์”สส.รวมไทยสร้างชาติ สนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์สุดตัว ย้ำเป็นโครงการที่ดีสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้เกิดโครงการใหม่ต่อยอดจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส.กานสินี โอภาสรังสรรค์ สส.สุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ได้อภิปรายสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ว่า เป็นโครงการสำคัญ ประชาชนทั้งประเทศได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ทั้งการสร้างงาน การสร้างโอกาส จะมีเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น จะทำให้เกิดดุลการค้าเพิ่มช่องทางการส่งออกภายในประเทศ เนื่องจากโครงการแลนด์บริดจ์ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ระหว่าง มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ตำแหน่งที่ตั้งตรงด้ามขวานเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของโลก

ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการแลนด์บริดจ์ จะส่งเสริมให้ไทยเป็นแหล่งที่ตั้งที่น่าลงทุนของโลกเป็นฮับใหม่ระหว่าง 2 มหาสมุทรได้อย่างสะดวก และสร้างโอกาสเปิดธุรกิจใหม่ๆ ให้กับทางภาคใต้ โครงการแลนด์บริดจ์ จะเป็นทางเลือกให้นักลงทุนอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง เพราะประหยัดเวลาให้กับ 2 มหาสมุทรไม่ต้องไปอ้อมที่ช่องแคบมะละกา ที่มีความแออัดมีเรือผ่านวันละ 1,500 ลำ บางครั้งจะผ่านต้องลอยเรือ 2-3 วัน

น.ส.กานสินี กล่าวว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดในภาคใต้มีความยินดีที่จะมีโครงการแลนด์บริดจ์ที่เป็นความหวังของพวกเขา ในพื้นที่มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นแหล่งปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศ 1,400,000 ไร่ มีการเตรียมโครงการออยปาล์มซิตี้ ให้สอดคล้องกับโครงการแลนด์บริดจ์ มีการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการเกษตรให้มีการขายสินค้า มีการพัฒนา มีการแปรรูปที่สูงขึ้น ทั้งทุเรียนและผลไม้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปลูกใหม่ จะออกสู่ตลาดประมาณ 2 แสนไร่ จะทำให้สินค้าของเกษตรกรในภาคใต้ ส่งออกได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นไม้ผลอื่นๆ หรือยางพารา ก็จะส่งออกได้รวดเร็วทางผ่านช่องทางแลนด์บริดจ์

“โครงการแลนด์บริดจ์ จะทำให้เกษตรกรชาวไร่ชาวสวน ได้ขนส่งสินค้าได้ง่ายขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมจากไทย ก็จะส่งออกสะดวก อีกทั้งยังสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเปิดอุตสาหกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เพียงแต่จ้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน ในเชิงพาณิชย์ก็จะเกิดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยยังไม่นับองค์ประกอบอื่น เช่น จะเกิดชุมชนขนาดใหญ่ จะเป็นศูนย์กลางธนาคารการเงินของโลก การสื่อสาร การค้าปลีก แม้กระทั่งงานบริการ ก็จะได้ประโยชน์ ดังนั้นจึงขอสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน“น.ส.กานสินี กล่าว