Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ” ขออภิปรายญัตติด่วน ทบทวนมาตรการอารักขาขบวนเสด็จฯ

“รวมไทยสร้างชาติ” ขออภิปรายญัตติด่วน ทบทวนมาตรการอารักขาขบวนเสด็จฯ

“รวมไทยสร้างชาติ” ขอสภาฯ อภิปรายญัตติด่วน ทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จอย่างสร้างสรรค์ อย่าพูดนอกประเด็น กำชับสส.เกาะติดการอภิปรายใครผิดข้อบังคับต้องทักท้วง พร้อมวอนประธานสภาฯ ควบคุมให้เกิดความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมพรรคว่า พรรคได้หารือญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีความปลอดภัย เพื่อป้องปรามพฤติกรรมขัดขวางขบวนเสด็จอันก่อให้เกิดอันตราย หรือเสื่อมเสียพระเกียรติยศ รวมถึงให้ทบทวนมาตรการในการดำเนินการกับคนที่มาก่อกวนขัดขวางขบวนเสด็จ โดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอญัตติด่วนต่อสภาฯในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์นี้

นายอัครเดช กล่าวว่า ที่ประชุมพรรคได้กำชับให้ สส.ของพรรคติดตาม การอภิปรายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกอภิปรายในประเด็นของญัตติที่เสนอเท่านั้น ถ้ามีการอภิปรายนอกประเด็น สส.ของพรรคจะได้มีการทักท้วง

ดังนั้นจึงขอให้ประธานสภาฯ ได้ควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นนี้ประเด็นเดียว ส่วนประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือญัตติไม่สามารถอภิปรายได้ ถ้าใครจะอภิปรายในเรื่องสิทธิ หรือเสรีภาพ คงจะต้องเสนอญัตติเข้ามาใหม่

“กรณีที่พรรคฝ่ายค้านบางคนไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าวก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถแสดงออกได้ แต่เมื่อเรื่องนี้เป็นมติวิปรัฐบาลแล้ว ก็ต้องดำเนินการตามระเบียบ ขอยืนยันว่า การเสนอญัตติครั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงความห่วงใยของพี่น้องประชาชน ที่ห่วงใยความปลอดภัยของขบวนเสด็จ จึงเป็นเหตุเป็นผลที่จะต้องนำมาพูดในสภาฯ ถ้ามีการอภิปรายกันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเหตุด้วยผล เพื่อให้การถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในอนาคตจะได้ไม่เกิดเหตุเหมือนที่ผ่านมาอีก และมั่นใจว่า สังคมจะหันมาฟังเสียงที่สะท้อนผ่านเวทีของสภาฯ จะทำให้อารมณ์ของผู้คนในสังคมเย็นลง” โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าว