Skip to content
Home » ”ธนกร“ เตือนสติให้น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

”ธนกร“ เตือนสติให้น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

”ธนกร“ เตือนสติให้น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.ไม่โจมตีก้าวล่วงหากไม่เคารพกติกาบ้านเมืองจะวุ่นวายไม่สงบ
นายธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) และอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ชัดแล้วว่านโยบายและการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถือเป็นที่สิ้นสุดแล้ว แต่ก็ยังพบว่า ทั้งพรรคก้าวไกล รวมถึงนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดกับคนในพรรคก้าวไกล ล่าสุด 9 องค์กรนักศึกษา ออกมาแสดงความเห็นลักษณะโจมตีตำหนิ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรง ตนจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผูกพันทุกองค์กร การก้าวล่วงถือเป็นการละเมิด ซึ่งมีความผิดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ตนมั่นใจ การวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 ท่านมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งพยานหลักฐานครบถ้วนทุกประการแล้ว การนำเครือข่ายออกมาเคลื่อนไหววิจารณ์การทำหน้าที่ของตุลาการศาล เปรียบเหมือนเป็นการไม่ยอมรับกฎหมาย ขอให้ทบทวนและเลิกการกระทำดังกล่าว ขอเตือนนายปิยะบุตร พรรคก้าวไกล รวมถึงทุกฝ่าย หยุดใช้วาทะกรรมบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดต่อการทำหน้าที่ของตุลาการศาลฯ

“หากศาลไม่คงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่มีหลักที่มั่นคง โดยเฉพาะความมั่นคงของชาติที่ต้องปกป้องรักษาไว้ให้เข้มแข็งแล้ว บ้านเมืองก็จะเกิดความไม่สงบวุ่นวาย ผมขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และร่วมกัน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ ให้ไม่ถูกเซาะกร่อนจากกลุ่มขบวนการทั้งในประเทศและต่างชาติ ให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ยกไว้อยู่เหนือการเมือง“ นายธนกร ระบุ