Skip to content
Home » ชาวบ้านพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เตรียมรับเงินเยียวยา 31 ม.ค.ที่จะถึงนี้

ชาวบ้านพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เตรียมรับเงินเยียวยา 31 ม.ค.ที่จะถึงนี้

ชาวบ้าน“ห้วยคิง-เวียงหงศ์” พื้นที่อำเภอแม่เมาะ 63 ครอบครับ เฮ! เตรียมรับเงินเยียวยา 72 ล้าน 31 ม.ค.ที่จะถึงนี้ หลังแม่เลี้ยงติ๊ก สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ รับเรื่อง“ร้องเรียน“ และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 27 ม.ค. 2567 นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือแม่เลี้ยงติ๊ก สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนและเข้าช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง เขตพื้นที่บ้านห้วยคิง จำนวน 62 ครอบครัว (ราย) และ ชาวบ้านเวียงหงศ์อีก 1 ครอบครัว รวม 63 ครอบครัว (ราย) มาอย่างต่อเนื่อง โดยชาวบ้านมีความประสงค์จะรับเงินเยียวยาจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากมีมติ ครม.ปี 2562 ที่ นร. 0505/15899 ลงวันที่ 2 พ.ค.2562 มีมติไม่ขัดข้องที่จะจ่ายเงินเยียวยยา ค่าที่ดินทำกิน จำนวน 72 ล้านบาท (เป็นค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้างเต็มจำนวน)

ขณะนี้เรื่องได้ดำเนินจากการไฟฟ้าฯ ไปยัง ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ตามเลขที่่หนังสือ กฟผ.s520A0/76526 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้นัด วัน เวลา เพื่อไปยื่นเรื่อง กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน โดยมี ส.ส. ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ เขต 3 ลำปาง ดร. นงค์เยาว์ อาทิตยานนท์ เป็นผู้พาไปยื่นหนังสือดังกล่าว

นางศิริวรรณ กล่าวว่า โดยล่าสุด การไฟฟ้าพร้อมที่จะเยียวยาเงินจำนวน 72 ล้านบาท ให้กับบุคคลในพื้นที่จำนวน 63 ราย และจะมีการมอบเช็คจำนวนเงินดังกล่าว ให้แก่ชาวบ้านในวันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 9:00 น. นี้