Skip to content
Home » “โอ๋-ฐิติภัสร์” ร่วมรับฟังปัญหาผู้สูงอายุ เขตบางกะปิ

“โอ๋-ฐิติภัสร์” ร่วมรับฟังปัญหาผู้สูงอายุ เขตบางกะปิ

“โอ๋-ฐิติภัสร์” ผช.เลขานุการ รมว.คลัง และ อดีต สส.กทม. สมาชิกพรรค รทสช.ร่วมรับฟังปัญหาผู้สูงอายุ เขตบางกะปิ เตรียมประสานหาช่องทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ลานกีฬาพัฒน์ แฟลตคลองจั่น กทม.น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันท์ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.กระทรวงการคลัง และอดีต สส. กทม. เขตบางกะปิ – วังทองหลาง สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติประชุมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่คลองจั่น บางกะปิ เพื่อรับฟังปัญหาและนโยบายที่ต้องการให้รัฐบาลและพรรครวมไทยสร้างชาตินำไปขับเคลื่อนและช่วยคลี่คลายความเดือดร้อน โดยได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุ และประชาชนเดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่รัฐบาลและพรรครวมไทยสร้างชาติต้องการจะรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ ที่รัฐจำเป็นจำต้องเตรียมการรองรับการก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งการประชุมร่วมกันในวันนี้ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุในหลากหลายประเด็น

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความต่อเนื่องของการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะมีความติดขัดเรื่องงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน สปสช. ความต้องการให้รัฐให้ความช่วยเหลือเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและสวัสดิการต่างๆของรัฐ รวมไปถึงการปรับปรุงสถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยให้ได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

“หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและปัญหาของผู้สูงอายุ จะได้มีการนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปประสานเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา ทั้งเรื่องของการติดขัดเรื่องงบประมาณจากองทุน สปสช. ซึ่งเห็นว่ายังมีช่องทางอื่นๆที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะได้ช่วยประสานเรื่องเอกสาร หรือการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง ถือเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติเช่นกันที่จะสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง โดยการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนี้จะจัดขึ้นในหลายพื้นที่ เนื่องจากผู้บริหารพรรครวมไทยสร้างชาติมีนโยบายให้ สส. และสมาชิกพรรคที่ทำงานในพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน เพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน” น.ส.ฐิติภัสร์กล่าว