Skip to content
Home » “สส.กระแต” เรียกร้องกรมชลประทานขยายเวลาปิดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ

“สส.กระแต” เรียกร้องกรมชลประทานขยายเวลาปิดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ

“สส.กระแต” รวมไทยสร้างชาติ เพชรบุรี เขต 1 เรียกร้องกรมชลประทานขยายเวลาปิดการส่งน้ำเพื่อการเกษตรฯไปถึงเดือน ก.พ.ของทุกปี เผยมีชาวนาจำนวนมากที่อยู่ปลายทางส่งน้ำได้รับผลกระทบซ้ำซากทุกปีนาข้าวขาดน้ำจำนวนมาก วอน “ธรรมนัส”ลงมาดูปัญหาด้วยตัวเอง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะปัญหาน้ำมีไม่เพียงพอในการทำนา ในตำบลนาพันสาม ตำบลสำมะโรง ตำบลลาดโพธิ์ ตำบลโพธิ์พระ และตำบลที่ได้ผลกระทบในอำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมี นายสกล เจริญผล กำนันตำบลสำมะโรง นายเรืองเดช โพธิ์เอี่ยม กำนันตำบลโพพระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ พี่น้องชาวเกษตรกรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ทำการบ้านกำนันตำบลสำมะโรง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือว่า ขณะนี้ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรในหลายตำบลของอำเภอเมืองเพชรบุรีคือ น้ำที่ใช้ในการทำนามีไม่เพียงพอ เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้ออกหนังสือแจ้งแผนการส่งน้ำในฤดูแล้งปี 2567 ให้เกษตรกรได้ทราบ โดยกำหนดปิดการส่งน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อเพาะปลูกพืชมาตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ขณะที่น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 453.391 ลบ.ม. หรือ 63.86%

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้คือนาข้าวที่เกษตรกรในหลายตำบลของอำเภอเมืองเพชรบุรี ลงทุนลงแรงไปแล้วกำลังจะออกผลแต่ไม่มีน้ำมาเติมเต็ม เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้หยุดการส่งน้ำ ทำให้นาข้าวหลายหมื่นไร่กำลังได้รับผลกระทบเพราะขาดน้ำทั้งที่กำลังจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาข้าวในปีนี้ก็มีราคาดีกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วย

สส.เพชรบุรี กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหานี้ในระยะยาว ขอเรียกร้องไปยังกรมชลประทาน ขึ้นไปถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในจังหวัดเพชรบุรี เปลี่ยนระบบการบริหารจัดการน้ำใหม่ โดยขอเรียกร้องให้ชลประทานขยายเวลาปิดน้ำไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เพราะน้ำในเขื่อนแก่งกระจานขณะนี้มีน้ำประมาณ 63.86% ถือว่าเกินครึ่ง และให้ชลประทานช่วยดูแลเรื่องการส่งน้ำให้เพียงพอกับเขตเมืองซึ่งอยู่ปลายทางการส่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำไว้ใช้เพียงพอตลอดปี

“ ทุกปีจะมีช่วงกำหนดปิดน้ำทุกวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีจะขอขยายเวลาเป็นปิดน้ำประมาณเเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีได้หรือไม่ เพื่อให้ชาวนามีน้ำใช้เพียงพอกับการเกษตรกร ถ้าเป็นไปได้ขอให้เริ่มในปีนี้เลยเพราะชาวนากำลังขาดน้ำอย่างหนัก ช่วงนี้ราคาข้าวดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม จะนำปัญหานี้ไปหารือในสภาฯอีกครั้ง เพราะเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังไม่ได้รับการแก้ไข” สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว