Skip to content
Home » สส.เพชรบุรีวอนรัฐบาลให้ความสำคัญกีฬาระดับจังหวัด

สส.เพชรบุรีวอนรัฐบาลให้ความสำคัญกีฬาระดับจังหวัด

สส.เพชรบุรีวอนรัฐบาลให้ความสำคัญกีฬาระดับจังหวัดลงไปถึงระดับหมู่บ้านเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนได้เรียนรู้กฎกติกาของสังคมโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ สส.เพชรบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ลงพื้นที่เปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่น 12 ปี “เพชรจูเนียร์คัพ” โดยมี เยาวชนทั่วจังหวัดจัดทีมลงแข่งขัน 24 ทีม แบ่งเป็นทีมละ 7 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ณ สนามทีแมงโก้ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่น 12 ปี “เพชรจูเนียร์คัพ” จุดประสงค์เพื่อต้องการให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้รักสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างดี ส่งทีมเข้าแข่งขันถึง 24 ทีม ไม่ว่าทีมไหนจะคว้าชัยชนะก็ไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพ สิ่งที่ได้มากกว่าคือการเชื่อมความสามัคคีระหว่างเยาวชนด้วยกัน เนื่องจากพวกเรามาจากต่างอำเภอกัน การปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและให้อภัยตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรให้ ทำให้เยาวชนได้เข้าใจกฎกติกาของสังคมถือว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เพื่อให้พวกเขาโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ

สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ตนอยากฝากถึงรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ถ้าลงไปถึงระดับหมู่บ้านได้ยิ่งดี ไม่ใช่ส่งเสริมแต่กีฬาระดับชาติ หรือระดับโลกเพียงอย่างเดียว เพราะการส่งเสริมกีฬาตั้งแต่ละดับหมู่บ้านจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนตั้งแต่เริ่มต้น ตนอยากให้กระทรวงการกีฬาฯได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละจังหวัดได้จัดกิจกรรมในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ในในฐานะที่เป็นสส.เพชรบุรี จะนำปัญหาเหล่านี้สะท้อนไปถึงรัฐบาลต่อไป