Skip to content
Home » “ธนกร” ชี้ รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

“ธนกร” ชี้ รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ

“ธนกร” ชี้ รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ต้องทำทั้งองคาพยพ จึงจะเป็นผลรูปธรรม แนะ บูรณาการร่วมมือฝ่ายความมั่นคง ทหาร-ตำรวจ-ปกครอง ดึงภาคประชาชน จิตอาสามีส่วนร่วม จัด KPI วัดผลรายจังหวัด มั่นใจ แก้ปัญหาได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ว่า จากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ถือเป็นการให้ความสำคัญของรัฐบาลที่เล็งเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมานาน ส่งผลกระทบต่อระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติจากกรณีเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู และอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะเห็นจากวันนี้ที่นายกฯลงพื้นที่หนองบัวลำภูเจาะจงไปที่การแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นหลัก รวมถึงความยากจน พัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและเกษตรกรให้ดียิ่ง ตนเชื่อว่า หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อถามว่าการจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องแก้ทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมายังมีช่องโหว่ที่ไม่สามารถทำให้เห็นผลชัดเจนหรือไม่ นายธนกร ระบุว่า สิ่งที่สำคัญจะแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบต้องขับเคลื่อนทั้งองคาพยพไปพร้อมกัน ทั้งฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ระดับชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยดึงภาคประชาชน เครือข่ายจิตอาสา เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการแจ้งเบาะแส การให้ความรู้เพื่อ ป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วย

“หากจะเป็นวาระแห่งชาติต้องขับเคลื่อนกันทั้งองคาพยพทุกภาคส่วน ไม่เพียงแค่ตำรวจ ป.ป.ส. ฝ่ายปกครองบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ ผนึกกำลังทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลคนในครอบครัว ช่วยแจ้งเบาะแส ให้ความรู้ในพื้นที่ จะดีกว่านั้นควรมีการวัดผลสถิติคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของทุกจังหวัด เป็นการวัด KPI ให้มีตัวเลขที่ลดลง หากทำอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่า จะนำมาซึ่งการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืนได้” นายธนกร ระบุ