Skip to content
Home » ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม หนุนรถแดงเชียงใหม่คงอัตลักษณ์รถสาธารณะประจำท้องถิ่น

ที่ปรึกษา รมว.อุตสาหกรรม หนุนรถแดงเชียงใหม่คงอัตลักษณ์รถสาธารณะประจำท้องถิ่น

ที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรมหนุนรถแดงเชียงใหม่คงอัตลักษณ์รถสาธารณะประจำท้องถิ่นภาคเหนือเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเพื่อลดมลพิษและควันดำ สร้างภาพจำที่ดีให้นักท่องเที่ยว

นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม พร้อมด้วย น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรมว.อุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ประชุมร่วมกับ นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นายดนัยณัฐ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองเหนือของเชียงใหม่ทำได้น่าสนใจมาก ตนมีความทรงจำกับจังหวัดเชียงใหม่คือการนั่งรถแดงไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ รถแดงถือเป็นรถสาธารณะที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มานาน จึงอยากผลักให้รถแดงคู่เมืองเชียงใหม่เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV เช่นเดียวกับรถยนต์ขนส่งสาธารณะประจำเมืองต่าง ๆ ควรปรับเปลี่ยนกลไกจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นรถไฟฟ้า แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักณ์ของรถยนต์สาธารณะประจำท้องถิ่นไว้ และสร้างภาพจำที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ การผลักดันระบบขนส่งสาธารณะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเป็นนโยบายนำร่องที่ต้องเร่งทำ เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงขึ้น การใช้รถยนต์สาธารณะจะมีมากขึ้น หากยังเป็นรถยนต์สันดาปปัญหามลพิษ จากควันท่อไอเสียก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนรถยนต์สาธารณะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าจะลดควันดำและปัญหามลพิษไปในตัว

ที่ปรึกษารมว.อุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เริ่มต้นเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้า มีหลายแนวทางที่สามารถใช้เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในธุรกิจได้ หากมีความรู้เกี่ยวกับตลาดและอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น การเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจต้องใช้เวลา แต่หากวางแผนที่ดีในแต่ละขั้นตอนจะช่วยให้สร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในไทยได้