Skip to content
Home » กมธ.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่โรงงานน้ำตาลราชบุรี

กมธ.อุตสาหกรรม ลงพื้นที่โรงงานน้ำตาลราชบุรี

กมธ.อุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ดูการแก้ไขปัญหากลิ่นและฝุ่นของโรงงานน้ำตาลราชบุรี เล็งยกเป็นต้นแบบโมเดลการแก้ปัญหาที่ลดผลกระทบต่อชุมชน เพื่อให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศนำเป็นแบบอย่าง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลราชบุรีอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ และ นายตรีทิพ อรุณานนท์ชัย ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลราชบุรี ร่วมชี้แจงมาตรการของโรงงาน

นายอัครเดช ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมว่า คณะกรรมาธิการฯ ต้องการให้โรงงานน้ำตาลราชบุรีเป็นต้นแบบโมเดลในการแก้ไขมลภาวะให้กับชุมชนรอบโรงงานน้ำตาล และลดผลกระทบจากการร้องเรียน ที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศมักมีปัญหาเรื่องกลิ่นและฝุ่นละอองจากการผลิตน้ำตาล และมักจะเกิดผลกระทบกับชุมชน มีการประท้วง มีการร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด คณะกรรมาธิการฯจึงต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป

นายอัครเดช กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้รับการชี้แจงจากผู้บริหารโรงงานน้ำตาลราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี รวมถึงผู้แทนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รวมถึงมาตรการต่างๆ จากโรงงานน้ำตาลราชบุรีในการควบคุมฝุ่นละอองและกลิ่นจากการผลิต ซึ่งถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่ง ที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลแห่งนี้ถือว่ามีมาตรการควบคุมมลภาวะได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติมในปีนี้เพื่อให้ปัญหากลิ่นและฝุ่นละอองจนข้อร้องเรียนเป็นศูนย์

“ทางผู้บริหารโรงงานน้ำตาลราชบุรีพร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการฯ เพื่อลดผลกระทบและไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตกับชุมชนรอบโรงงาน ขณะนี้ทางโรงงานน้ำตาลมีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดฝุ่นละอองเพิ่มเติม ส่วนปัญหากลิ่นได้มีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการเหล่านี้และตั้งเป้าหมายให้กับทางจังหวัดราชบุรีและกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการว่า ขอให้ข้อร้องเรียนในปีนี้ให้เป็นศูนย์ คือต้องไม่มีข้อร้องเรียนเลย เพื่อให้โรงงานน้ำตาลราชบุรีแห่งนี้เป็นต้นแบบของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ที่ลดผลกระทบกับชุมชนรอบโรงงานน้ำตาล ทั้งกลิ่นและฝุ่นละอองได้อย่าง 100 %” ประธานคณะกรรมาธิการฯกล่าว

จากนั้น ในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการฯได้ลงพื้นที่ไปพบกับผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนในตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ที่ประชาชนเคยได้รับผลกระทบจากโรงงานน้ำตาล เพื่อมารับฟังข้อชี้แจงจากผู้บริหารโรงงานน้ำตาล โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้ชี้แจงถึงมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหามลพิษมลภาวะให้ลดน้อยลง จนถึงไม่มีเลย ซึ่งชาวบ้านได้ของคุณคณะกรรมาธิการฯที่ช่วยลงมาจัดการปัญหาให้ และจะรอดูผลในการแก้ไขปัญหาที่กระทบชุมชนรอบโรงงานน้ำตาลในระยะยาวต่อไป