Skip to content
Home » “วิชัย สุดสวาสดิ์” อภิปราย จี้อธิบดี ทช.เร่งออกใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน

“วิชัย สุดสวาสดิ์” อภิปราย จี้อธิบดี ทช.เร่งออกใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน

วิชัย สุดสวาสดิ์” สส.รวมไทยสร้างชาติ อภิปรายในสภาฯ จี้อธิบดี ทช.เร่งออกใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลนสร้างสะพานข้ามคลองสวีเฒ่า อ.สวี หลังโครงการล่าช้ากว่า 3 ปี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สส.ชุมพร เขต 1พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายหารือก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะจากนายธีรยุทธ สมศรี กำนัน ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร และ นายสายัณห์ พรหมน้อย รองนายกอบต.วิสัยใต้ เรื่องโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสวีเฒ่า หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ป่าแพรก ใช้งบประมาณของอบจ.ชุมพร โดย นายนพพร อุสิทธิ์ นายกอบจ.ชุมพร อนุมัติงบประมาณตั้งแต่ปี 2564 ตอนนี้กันงบประมาณมาถึงปี 2566 พบว่า ติดขัดตรงที่ขออนุญาตในการใช้ป่าชายเลน โดยอยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ จึงอยากขอเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งออกใบอนุญาต เนื่องจากขั้นตอนอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการออกแบบ รอการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวเท่านั้น ที่ผ่านมาต้องกันงบประมาณของอบจ.ชุมพรมา 2 – 3 ปีแล้ว ถือเป็นการทำงานที่ล่าช้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นถนนที่เป็นโครงข่ายในเรื่องของการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยใช้สัญจรไปมาจึงฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปดูแลเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

สำหรับ เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนสายดอนหว้า – เขาล้าน เลขที่ ชพ 2005 ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลครน ได้รับเรื่องร้องเรียนการขอใช้ถนนเส้นนี้ และขอซ่อมแซมมาหลายครั้ง โดยถนนดังกล่าวได้รับโอนจากรพช.เดิมโอนให้กับท้องถิ่นทั้งที่ท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณในการดูแล แล้วถ่ายโอนมาเป็นใช้งบประมาณ เป็นร้อยล้านในการก่อสร้าง แต่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาแค่นิดเดียวกับถนนที่ใช้สัญจรไปมาเชื่อมระหว่างตำบล 3 – 4 ตำบล เชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัด เช่น ไประนองก็เชื่อมกับถนนเส้นนี้ได้

นายวิชัย กล่าวว่า จึงขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณให้กับถนนเส้นนี้ เพื่อสร้างถนน 6 เมตร เพราะมีรถสัญจรไปมาจำนวนมาก รวมถึงการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนในเมือง แต่ถนนที่ใช้สัญจรไปมาลำบากที่สุดและเป็นถนนเส้นเดียวที่เป็นเส้นเลือดของตำบลครน และตำบลทุ่งระยะ ตำบลวิสัยใต้ ตำบลเขาทะลุ ไปถึงจังหวัดระนองจึงขอฝากเรื่องดังกล่าวด้วย