Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” ย้ำไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคที่นำ “ก้าวไกล” มาเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาด

“พีระพันธุ์” ย้ำไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคที่นำ “ก้าวไกล” มาเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาด

“พีระพันธุ์”ย้ำหนักแน่น “รวมไทยสร้างชาติ” จะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดที่นำ“ก้าวไกล”มาเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาด อีกทั้งไม่ยกมือหนุนเป็นนายกฯให้หากมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลด้วย ยันทรสช.เห็นความสำคัญของการจัดตั้งรัฐบาล แต่ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้งสามของชาติสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ผมได้รับการสอบถามมาตลอดเวลาว่าแนวทางของพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ในการโหวตเลือกนายกฯ ต่อไปจะเป็นอย่างไร จึงขอเรียนเพื่อความชัดเจนตรงนี้นะครับว่า เราพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)

1) เราเห็นความสำคัญของการจัดตั้งรัฐบาล แต่ความมั่นคงของชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักทั้งสามของชาติสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด

2) เรายึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราจึงไม่เห็นชอบกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกฯ ที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง เพราะเราไม่เชื่อว่า พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่บุคคลดังกล่าวสังกัดอยู่จะมีแนวทางเดียวกับเราอย่างแท้จริง

3) ในการโหวตเลือกนายกฯ ครั้งต่อไปหากยังมีพรรคก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยเราก็จะไม่เห็นชอบกับบุคคลใดจากพรรคใดก็ตามที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ เพราะจากการดำเนินการทางการเมืองที่ผ่านมาของพรรคก้าวไกลทำให้เราไม่เชื่อว่าพรรคดังกล่าวจะเปลี่ยนแนวทางและอุดมการณ์ของพรรคได้

4) เราจะไม่ร่วมเป็นรัฐบาลกับพรรคการเมืองใดก็ตามที่นำพรรคก้าวไกลมาร่วมเป็นรัฐบาลด้วยอย่างเด็ดขาด

เพราะกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา

ชัดเจนนะครับ
#พรรครวมไทยสร้างชาติ United Thai Nation Party
#พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค
#ทีมพีระพันธุ์
#save112
#โหวตนายกฯ
#ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย