Skip to content
Home » นายกรัฐมนตรีตรวจราชการนราธิวาสเน้นย้ำความสำคัญของเมืองเศรษฐกิจชายแดน

นายกรัฐมนตรีตรวจราชการนราธิวาสเน้นย้ำความสำคัญของเมืองเศรษฐกิจชายแดน

นายกรัฐมนตรีตรวจราชการนราธิวาสเน้นย้ำความสำคัญของเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณภาคตะวันออกของมาเลเซียมุ่งสู่การเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 2 ย้ำส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดน

เมื่อวันที่15 มีนาคม เวลา 13.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาส เดินทางโดยสารเครื่องบินมายังท่าอากาศยานนราธิวาส โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยนายกรัฐมนตรียิ้มแย้มแจ่มใสทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง

หลังจากนั้นเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์ไปยังวัดเขากง ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาสเพื่อสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคล และเข้านมัสการพระเทพศีลวิสุทธ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเดินทางต่อไปยังด่านศุลกากร อ.ตากใบ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดแพขนานยนต์ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 ให้จัดสร้างแพขนานยนต์ (ต่อแพ) ลำใหม่ทดแทนลำเก่าที่ทรุดโทรมเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการตรวจราชการครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญของ จ.นราธิวาส ในฐานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซีย (East Coast Economic Region : ECER) และมุ่งสู่การเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ระยะที่ 2 รวมถึงการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด