Skip to content
Home » “พีระพันธุ์” เป็นตัวแทนนายกฯ รับกระเช้าดอกไม้ขอบคุณจากเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย

“พีระพันธุ์” เป็นตัวแทนนายกฯ รับกระเช้าดอกไม้ขอบคุณจากเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย

“พีระพันธุ์” เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีรับกระเช้าดอกไม้ขอบคุณจากเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย ช่วยประสานแก้ปัญหาให้เกษตรกรจนได้รับเงินชดเชยตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของธนาคารรัฐ 4 แห่งได้สำเร็จ หลังร้องเรียนยืดเยื้อมานาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม เวลา 15.30 น. ที่บริเวณหน้าประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาพบกลุ่มเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนรับกระเช้าดอกไม้ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ 4 ธนาคารของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 จนได้ข้อสรุปได้เสร็จสิ้น ทำให้เกษตรกรจำนวน 50,621 รายได้รับเงินชดเชยหลังร้องเรียนมานาน

นายพีระพันธ์ กล่าวว่า ตามที่ตนเคยแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรี ไม่ทราบรายละเอียดว่าเกิดปัญหาติดขัดยืดเยื้อทำให้เกษตรกรยังไม่ได้รับเงิน และคิดว่าการแก้ปัญหาได้จบสิ้นไปแล้ว แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีทราบว่าปัญหายังไม่จบ จึงได้มอบหมายให้ตน และนายชื่นชอบมาดูแลว่าติดขัดตรงไหน อย่างไร พร้อมให้เร่งหาแนวทางแก้ไข ซึ่งตนก็ได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการคือการปรับโครงสร้างหนี้ นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ดูแลอย่างเต็มที่ และที่ผ่านมานายชื่นชอบ ได้เร่งดำเนินการประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งสองฝ่าย คือทั้งในส่วนของภาครัฐและเกษตรกร อยากให้เข้าใจภาครัฐด้วยเนื่องจากรัฐบาลเองต้องดูแลคนหลายกลุ่ม ซึ่งในที่สุดก็สามารถนำเข้า ครม.ได้ ต้องบอกว่าเป็นการช่วยกันหลายฝ่าย และต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่อดทนมาโดยตลอด

ด้าน ผู้แทนเกษตรกร กล่าวว่า วันนี้สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 7 ล้านคนต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,นายชื่นชอบ คงอุดม กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานกันโดยไม่มีวันหยุด ในฐานะตัวแทนของเครือข่ายเกษตรกรขอมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณ และขอฝากคำขอบคุณนี้ไปยังนายกรัฐมนตรี ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน