Skip to content
Home » นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการสุราษฎร์ธานี ติดตามแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก – ที่ดินทำกิน

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการสุราษฎร์ธานี ติดตามแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก – ที่ดินทำกิน

 

“นายกฯ” ลงพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมเป็นสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ท่ามกลางชาวไชยาต้อนรับคึกคัก

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 13 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย, นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน, นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐนตรี, นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค – Pirapan Salirathavibhaga เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการที่ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน

ทั้งนี้เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี,พล.ท.ศานติ สกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น อาทิ นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนสุราษฎร์ธานี นายนัฐพงษ์ เตยี่ มังกรพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนสุราษฎร์ธานี ดร.ปรเมษฐ จินา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวอนงค์นาถ จ่าแก้ว ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สุราษฎร์ธานี นายธานินท์ นวลวัฒน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สุราษฎร์ธานี นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์พิศาล อินทรักษ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สุราษฎร์ธานี นายเกรียงศักดิ์ สินธวาชีวะ นายกเทศบาลตำบล ตลาดไชยา นางสาวสิริจันทร์ จ่าแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายจุมพล กาญจนะ อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวชิราภรณ์ กาญจนะ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายพิพัธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต จ.สุราษฎร์ธานี และนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ. จ.พัทลุง

จากนั้นคณะทั้งหมดได้เดินทางไปวัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยพล.อ.ประยุทธ์ได้ทักทายประชาชนชาว อ.ไชยาที่มารอให้การต้อนรับนำคณะสักการะพระบรมธาตุไชยา และนมัสการพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล เจ้าคณะอำเภอไชยา รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นจึงได้เดินทางต่อไปยังที่ว่าการอำเภอไชยา เพื่อรับฟังรายงานแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมเป็นสักขีพยานในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินของประชาชน