Skip to content
Home » ฮือฮา! ส.ส. หญิงคนแรกของพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายในสภาฯ จี้แก้ปัญหาจราจร

ฮือฮา! ส.ส. หญิงคนแรกของพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายในสภาฯ จี้แก้ปัญหาจราจร

 

“บุญญาพร” ส.ส. หญิงคนแรกของพรรครวมไทยสร้างชาติลุกขึ้นอภิปรายจี้เร่งสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วงตรงสถานีคลองบางไผ่ไปยังสถานีแยกปากเกร็ดของสายสีชมพู บรรเทาความเดือดร้อนของคนนนทบุรี ส่งเสริมให้คนหันมาใช้รถสาธารณะลดค่าครองชีพและปัญหามลพิษ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดย นางบุญญาพร นาตะธนภัทร ส.ส.หนึ่งเดียวของพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีอยู่ในสภาฯ ได้ขออภิปรายเรื่องด่วนนำความเดือดร้อนของประชาชนที่ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาจราจรใน จ.นนทบุรีมาแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

นางบุญญาพร อภิปรายว่ามีประชาชนในอ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง และอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีร้องเรียนเกี่ยวกับความลำบากในการสัญจรบริเวณถนนกาญจนาภิเษก ช่วงวงแหวนตะวันตก บริเวณบางใหญ่ บางบัวทอง เชื่อมต่อถนนชัยพฤกษ์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีบ้านเรือนประชาชนและหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก ถือว่าเป็นชุมชนเมืองที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงมาก แต่ขาดระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพในการรับรองการเจริญเติบโต ทำให้การสัญจรของประชาชนบริเวณดังกล่าวจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว เป็นการเพิ่มภาระค่าครองชีพและสร้างมลพิษทางอากาศมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การสัญจรของประชาชนบริเวณดังกล่าวได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดค่าครองชีพลง จึงขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้พิจารณาดำเนินการสร้างทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตรงสถานีคลองบางไผ่ไปยังสถานีแยกปากเกร็ดของรถไฟฟ้าสายสีชมพู เพราะยังขาดการเชื่อมต่อระบบของไฟฟ้าอยู่ จึงขอความกรุณาจากประธานสภาฯ โปรดนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปพิจารณาเพื่อหาหนทางช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป

สำหรับ นางบุญญาพร นาตะธนภัทร เดิมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังได้การรับรองจากกกต. เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โดยนางบุญญาพร ได้รับการเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ที่ได้ลาออกจาก ส.ส.พรรคพลังชาติไทย