Skip to content
Home » ปักธง 3 จังหวัดชายแดนใต้!

ปักธง 3 จังหวัดชายแดนใต้!

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร  รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดปัตตานี ณ บ้านเลขที่ 36/12 ถนนหนองจิก หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566