Skip to content
Home » นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง

นายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งร่วมลงพื้นที่ทันทีหลัง ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกัน

#พรรครวมไทยสร้างชาติ #สู้ให้ทุกปัญหา #พึ่งพาได้ทุกเรื่อง #สร้างสังคมเท่าเทียม #ทีมพีระพันธุ์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]