Skip to content
Home » เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”6686″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
.
พรรครวมไทยสร้างชาติขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่ปวงราษฎร และได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ และขอน้อมเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่าง ๆ ถึง 9 แขนง อันได้แก่ 1. พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ 2. พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3. พระบิดาแห่งฝนหลวง 4. พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5. พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6. พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7. พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8. พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ 9. พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]