Skip to content
Home » เบิ่งอีสาน…พรรครวมไทยสร้างชาติประชุมจัดตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 5

เบิ่งอีสาน…พรรครวมไทยสร้างชาติประชุมจัดตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 5

[เบิ่งอีสาน…พรรครวมไทยสร้างชาติประชุมจัดตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 5 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม อ.ในเมือง อ.เวียงคำ จ.ขอนแก่น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นประธานในการประชุม…

#พรรครวมไทยสร้างชาติ #สู้ให้ทุกปัญหา #พึ่งพาได้ทุกเรื่อง #สร้างสังคมเท่าเทียม #ทีมพีระพันธุ์