Skip to content
Home » “รวมไทยสร้างชาติ” พร้อมเสนอ “กฎหมายกลาง” กำกับการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ

“รวมไทยสร้างชาติ” พร้อมเสนอ “กฎหมายกลาง” กำกับการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ

“รวมไทยสร้างชาติ” พร้อมเสนอร่าง “พ.ร.บ. ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม พ.ศ. ….” เป็น “กฎหมายกลาง” เพื่อเป็นแม่บทกำกับการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในทุกกฎหมายที่กระทบการดำรงชีวิตชาวบ้าน

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุ รวมไทยสร้างชาติเตรียมร่างกฎหมายใหม่ “พ.ร.บ. ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม พ.ศ. ….” เพื่อใช้เป็น “กฎหมายกลาง” สำหรับเป็นแม่บทกำกับการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐในทุกกฎหมายที่กระทบการดำรงชีวิตชาวบ้าน มั่นใจสามารถแก้ไขปัญหาได้แน่ไม่ต้องวิ่งไล่แก้กฎหมายทีละฉบับ หากสมัยหน้าประชาชนไว้วางใจเลือกสมาชิกพรรคเป็น ส.ส. เพียงพอก็พร้อมจะเสนอสภาฯ ได้ทันที

วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่พรรครวมไทยสร้างชาติ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า จากประสบการณ์ทำงานเป็น ส.ส. มา 6 สมัยของตน และจากข้อร้องเรียนของประชาชนกับประสบการณ์ในวงราชการและการเมืองของตนกว่า 30 ปี พบว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงของประชาชนระดับชาวบ้าน หรือระดับรากหญ้ามีจำนวนมาก และเป็นเศรษฐกิจที่เป็นชีวิตจริงของคนคือการทำมาหากินเพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน เป็นปัญหาเศรษฐกิจของชาวบ้านจริงๆ ไม่ใช่เศรษฐกิจจีดีพีที่ชาวบ้านกินไม่ได้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเพราะตัวบทกฎหมายไม่ชัดเจน และให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ โดยไม่มีกรอบกติกาที่ชัดเจนเข้าไปอีก จนเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตและการทำมาหากินการทำมาหากินของชาวบ้านสุดท้ายกลายเป็นผู้ต้องหา เช่น กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน กฎหมายป่าสงวน กฎหมายประมง หรือแม้แต่กฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตร เป็นต้น
“ซึ่งบ่อยครั้งปัญหาเกิดจากความขัดแย้งกันเองของกฎหมายของส่วนราชการเดียวกัน ดังนั้น ผมจึงเห็นว่าควรจะต้องมีกฎหมายใหม่เป็น “กฎหมายกลาง” เพื่อใช้เป็นแม่บทในการตีความและบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบม้วนเดียวจบ ไม่ต้องวิ่งไปถามหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้ หรือหน่วยงานนี้ปล่อยอีกหน่วยงานมาจับ และไม่ต้องไปไล่แก้กฎหมายเหล่านี้ทีละฉบับซึ่งจะไม่ทันการณ์” นายพีระพันธุ์ กล่าว

นายพีระพันธุ์ฯ กล่าวต่อว่า ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคนำแนวทางที่ตนมอบให้เพื่อยกร่าง “กฎหมายกลาง” นี้แล้ว ซึ่งตนจะนำมาพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป เบื้องต้นคิดว่ากฎหมายฉบับนี้จะใช้ชื่อว่า “พ.ร.บ. ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม พ.ศ. ….” ซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมเสนอกฎหมายนี้เข้าสภาฯ ทันทีในสมัยหน้าหากประชาชนไว้วางใจเลือกสมาชิกพรรคเป็น ส.ส. เพียงพอ

นอกจากนั้น นายพีระพันธุ์ฯ ยังเปิดเผยด้วยว่าได้เตรียมการที่จะยกร่างกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรายกลางรายย่อมและรายย่อย การแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนและภาคครัวเรือน รวมทั้งปัญหาหนี้นอกระบบ หนี้สินครู และปัญหาหนี้สินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เป็นต้น

#สู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่อง
#พรรครวมไทยสร้างชาติ
#สร้างสังคมเท่าเทียม
#ทีมพีระพันธุ์