Skip to content
Home » “ผมเป็นผู้แทนเขตนี้มานาน ผมไม่เคยทิ้งไปไหน” พีระพันธุ์ ลงพื้นที่ห้วยขวาง-ดินแดง

“ผมเป็นผู้แทนเขตนี้มานาน ผมไม่เคยทิ้งไปไหน” พีระพันธุ์ ลงพื้นที่ห้วยขวาง-ดินแดง

พีระพันธุ์ ประเดิมลงพื้นที่ห้วยขวางดินแดง หลังรับตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ระบุนายกฯ ห่วงทุกคน สั่งช่วยเหลือเต็มที่อย่างเท่าเทียม 

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประเดิมงานแรกหลังรับตำแหน่งหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ  ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชน ดินแดงห้วยขวาง พร้อมนำหน่วยงานเกี่ยวข้องบรรเทาเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจน้ำท่วม ระบุนายกฯตู่ฝากบอก คิดถึงและห่วงทุกคน เร่งให้ช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว หลังพบมีคนร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านสำนักนายกฯ กว่า 2 แสนเรื่อง 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 . นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางอนงค์ เพชรทัต สก.เขตดินแดง ลงพื้นที่ห้วยขวาง ดินแดง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุฝนตกหนัก และผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้ โดยระหว่างการลงพื้นที่นายพีระพันธุ์ และคณะได้พูดคุยกับประชาชน สอบถามถึงความเดือดร้อนและปัญหาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ การทำมาหากินที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงปัญหาเฉพาะหน้าเช่น น้ำท่วมขัง เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปประกอบอาชีพประจำวัน และการทำมาหากิน และทำให้ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้นายพีระพันธุ์ได้สั่งการให้ทีมงาน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหา อาทิ  ทหารจากกองทัพบก,วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อบริการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ให้ใช้งานได้ตามปกติ พร้อมซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขัง และมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจัดให้มีทีมช่างตัดผมมาบริการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

 นายพีระพันธุ์ กล่าวในระหว่างลงพื้นที่ว่า เนื่องจากตอนนี้มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีภารกิจเยอะมาแต่ก็ได้พยายามทำงานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็ว จึงทำให้ไม่ได้ลงพื้นที่ดินแดง ห้วยขวางมาระยะหนึ่งแล้ว แต่โชคดีที่ได้นางอนงค์ เพชรทัต สก.เขตดินแดง  และทีมงานมาช่วยงานประสานข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับทีมงานเดิม ทำให้มีทีมที่จะมาช่วยกันเสริมการทำงานมากขึ้น โดยทราบว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนประสบความยากลำบาก จึงได้จัดหน่วยงานเพื่อมาให้ความช่วยเหลือในวันนี้

นายกฯ เองท่านก็ฝากความคิดถึง ดูแลเป็นห่วงทุกคน และท่านได้ตั้งให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยความเป็นธรรมและเร่งรัดการปฏิบัติงานของราชการเพื่อคอยดูแลความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรง ปรากฏว่าคนที่เดือดร้อน มีทั่วประเทศยื่นคำร้องไปถึงท่านนายกฯ จำนวนเกือบสองแสนกว่าเรื่อง แต่เรื่องไปกองอยู่ที่สำนักนายกฯ ท่านก็เลยให้ผมช่วยมาเคลียร์ปัญหาเร่งรัด ช่วยแก้กรณีหนักๆ ก่อน ผมก็เลยดำเนินการตอนนี้อยู่ วันนี้ก็เป็นการดีที่ได้มาช่วยเหลือคนกรุงเทพฯด้วย  แม้จะมีหน่วยงานอื่นทำ แต่ถ้าเราไม่ช่วยกันมันก็ไม่เพียงพอ ถ้าช่วยกันคนละไม้ละมือมันก็จะช่วยให้ภาระของพี่น้องประชาชนเบาลงนายพีระพันธุ์กล่าว  

นายพีระพันธุ์ กล่าวด้วยว่า ตนอยากจะบอกว่าปัญหาบ้านเมืองทางเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียว แต่เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ก่อนโรคระบาด จนมาถึงเรื่องสงครามยูเครน รัสเซีย จึงส่งผลกระทบไปหมด ยากที่จะฟื้นขึ้นได้โดยเร็วแต่สิ่งที่นายกฯ และรัฐบาลอยากจะเร่งทำให้ดีที่สุดคือช่วยประชาชน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผ่านช่วงวิกฤติตรงนี้ไปให้ได้ ซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลในส่วนต่างๆ ที่อยู่ในกรอบอำนาจของหน่วยราชการทำได้ ดังนั้นกิจกรรที่เกิดขึ้นเช่นในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ ลดทอนค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เพื่อให้สามารถฟ่าฟันปัญหาช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในขณะนี้ไปด้วยกัน

ผมเป็นผู้แทนในเขตนี้มานาน ตั้งแต่ปี พ..2539 รวมแล้วก็ 26 ปี ผมไม่เคยทิ้งไปไหน และได้คนมาช่วยงานกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราสามัคคีปรองดองกัน ทำงานเพื่อประโยชน์เป้าหมายของบ้านเมือง พี่น้องประชาชน ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระได้ เราไม่สามารถที่จะแก้ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่อย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาได้บ้าง จึงอยากฝากพี่น้องชุมชนดินแดง ห้วยขวางขอให้อยู่กันอย่างปรองดอง สามัคคี ชุมชนจะสงบ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานที่จะโตขึ้นมานายพีระพันธุ์กล่าว 

ทั้งนี้ในระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวได้มีตัวแทนชาวชุมชนดินแดง ห้วยขวาง นำดอกไม้มามอบให้กับนายพีระพันธุ์ ก่อนที่นายพีระพันธุ์และทีมงานจะเดินพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมารับบริการ โดยส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่มีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเข้ามาช่วยเหลือ แก้ปัญหาความเดือดร้อนในขณะนี้ โดยเฉพาะการเห็นความสำคัญกับประชาชนในทุกระดับที่เท่าเทียมกันทำให้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปได้ในช่วงนี้

[porto_image_gallery images=”3988,3987,3986,3985,3984,3983,3982,3981,3980,3974,3975,3976,3977,3978,3979″ view=”grid” image_size=”blog-grid” v_align=”center” click_action=”lightbox” spacing=”4″]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า