Skip to content

อัพโหลดเอกสารการสมัครสมาชิก
และหลักฐานการชำระเงิน

อัพโหลดเอกสารการสมัครสมาชิก
และหลักฐานการชำระเงิน

อัพโหลดเอกสารการสมัครสมาชิก
และหลักฐานการชำระเงิน


  ** อัพโหลดไฟล์ขนาดไม่เกิน 5 MB

  เพื่อให้ท่านสามารถทำการอัพโหลดไฟล์และสลิปการโอนเงินให้เราได้ กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้:

  1. การอัพโหลดไฟล์:
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดมีรูปแบบและขนาดที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา
   • คลิกที่ปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” และเลือกไฟล์ที่ท่านต้องการอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของท่าน
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ท่านอัพโหลดเป็นไฟล์ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานในเว็บไซต์ของเรา
  2. การส่งสลิปการโอนเงิน:
   • กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในสลิปการโอนเงินถูกต้องและชัดเจน รวมถึงหมายเลขอ้างอิงและจำนวนเงินที่โอน
   • คลิกที่ปุ่ม “อัพโหลดไฟล์” และอัพโหลดสลิปการโอนเงินจากคอมพิวเตอร์ของท่าน
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสลิปการโอนเงินที่ท่านอัพโหลดถูกต้องและสามารถอ่านเลขอ้างอิงและรายละเอียดการโอนเงินได้ชัดเจน

  ขอบคุณที่มั่นใจในการใช้บริการของเราและขอขอบคุณอย่างสุภาพสำหรับความร่วมมือของท่านในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราค่ะ/ครับ!