Skip to content

หัวหน้าพรรค

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

“ผมเป็นคนมุ่งมั่นทำงานในทุกเรื่อง ทำให้ดีที่สุด และทำให้เกิดความสำเร็จมากที่สุด”

ทีมผู้บริหารพรรค

เลขาธิการพรรค

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รองหัวหน้าพรรค

นายวิทยา แก้วภราดัย

รองหัวหน้าพรรค

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร

รองหัวหน้าพรรค

นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์

รองหัวหน้าพรรค

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล
ชัยรุ่งเรือง

รองหัวหน้าพรรค

นายชื่นชอบ คงอุดม

รองหัวหน้าพรรค

นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายเกรียงยศ สุดลาภา