https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2023/04/ปก-08-scaled.webp

ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขต ภาคกลาง

จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1น.ส.วรสุดา
สุขารมณ์

อ.เมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นต.บ้านเก่า)
อ.บ่อพลอย (เฉพาะต.หนองกุ่ม)

ผู้สมัครเขต 2นายยรรยง
กาญจนชูโต

อ.ท่าม่วง
อ.ด่านมะขามเตี้ย
อ.พนมทวน(เฉพาะต.หนองโรง ต.ทุ่งสมอ ต.ดอนเจดีย์ ต.หนองสาหร่าย)

ผู้สมัครเขต 3นางกัญญา
ชมเพ็ชร

อ.ท่ามะกา
อ.พนมทวน(ยกเว้นต.หนองโรง ต.ทุ่งสมอ ต.ดอนเจดีย์ ต.หนองสาหร่าย)

ผู้สมัครเขต 4นายยศพัทธ์
เหลืองสดใส

อ.เลาขวัญ
อ.ห้วยกระเจา
อ.บ่อพลอย(ยกเว้นต.หนองกุ่ม)
อ.หนองปรือ

ผู้สมัครเขต 5พล.อ. ทำนุ
โพธิ์งาม

อ.ทองผาภูมิ
อ.สังขละบุรี
อ.ไทรโยค
อ.ศรีสวัสดิ์
อ.เมืองกาญจนบุรี (เฉพาะต.บ้านเก่า)

จังหวัดจันทบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1พ.ต.ท.ฐนภัทร
กิตติวงศา

อ.เมืองจันทบุรี
อ.แหลมสิงห์
อ.มะขาม (เฉพาะต.ท่าหลวง ต.มะขาม ต.อ่างคีรี และต.วังแซ้ม)

ผู้สมัครเขต 2นายจารึก
ศรีอ่อน

อ.ท่าใหม่
อ.นายายอาม
อ.แก่งหางแมว
อ.เขาคิชฌกูฏ

ผู้สมัครเขต 3นายประพันธ์
จึงสกุลวัฒนา

อ.ขลุง
อ.โป่งน้ำร้อน
อ.สอยดาว
อ.มะขาม(ยกเว้นต.ท่าหลวง ต.มะขาม ต.อ่างคีรี และต.วังแซ้ม)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายมติชน
ชูทับทิม

อ.เมืองฉะเชิงเทรา
อ.บ้านโพธิ์
(เฉพาะต.เกาะไร่ ต.เทพราช ต.คลองประเวศ และต.บางกรูด)

ผู้สมัครเขต 2นายฐาปกรณ์
เกิดพิทักษ์

อ.ราชสาส์น
อ.บางคล้า
อ.คลองเขื่อน
อ.บางน้ำเปรี้ยว
อ.พนมสารคาม (เฉพาะต.หนองยาว และต.พนมสารคาม)

ผู้สมัครเขต 3นายธรรมชาติ
พรมพิทักษ์

อ.สนามชัยเขต
อ.ท่าตะเกียบ
อ.พนมสารคาม (ยกเว้นต.หนองยาว และต.พนมสารคาม)

ผู้สมัครเขต 4จ.อ.ยศสิงห์
เหลี่ยมเลิศ

อ.บางปะกง
อ.แปลงยาว
อ.บ้านโพธิ์(ยกเว้นต.เกาะไร่ ต.เทพราช ต.คลองประเวศ และต.บางกรูด)

จังหวัดชลบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 10 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 10 เขต

ผู้สมัครเขต 1น.ส.ณภัสนันท์
อรินทคุณวงษ์

อ.เมืองชลบุรี (เฉพาะต.แสนสุข ต.เหมือง ต.ห้วยกะปิ ต.บ้านปึก ต.เสม็ด ต.อ่างศิลา ต.หนองข้างคอก และต.หนองรี)

ผู้สมัครเขต 2นายคงพัชร
ไขรัศมี

อ.เมืองชลบุรี (เฉพาะต.บางทราย ต.บ้านโขด ต.มะขามหย่ง ต.บางปลาสร้อย ต.บ้านสวน และต.นาป่า)

ผู้สมัครเขต 3นายสุรพงศ์
นำชัยรุจิพงศ์

อ.เมืองชลบุรี (เฉพาะต.คลองตําหรุ ต.หนองไม้แดง ต.ดอนหัวฬ่อ และต.สํานักบก)
อ.พานทอง
อ.บ้านบึง (เฉพาะต.หนองซ้ําซาก ต.มาบไผ่ ต.หนองบอนแดง และต.หนองชาก)

ผู้สมัครเขต 4นายจิรวุฒิ
สิงโตทอง

อ.บ้านบึง (ยกเว้นต.หนองซ้ําซาก ต.มาบไผ่ ต.หนองบอนแดง และต.หนองชาก)
อ.บ่อทอง
อ.หนองใหญ่

ผู้สมัครเขต 5นายรณเทพ
อนุวัฒน์

อ.พนัสนิคม
อ.เกาะจันทร์

ผู้สมัครเขต 6นายสมเจตน์
เกตุวัตถา

อ.ศรีราชา (เฉพาะต.บางพระ ต.ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ และต.ทุ่งสุขลา)
อ.เกาะสีชัง

ผู้สมัครเขต 7นายรุ่งเพชร
แจ่มเจริญ

อ.ศรีราชา (ยกเว้นต.บางพระ ต.ศรีราชา ต.สุรศักดิ์ และต.ทุ่งสุขลา)

ผู้สมัครเขต 8นายมานพ
ประกอบธรรม

อ.บางละมุง (เฉพาะต.บางละมุง ต.นาเกลือ ต.หนองปลาไหล ต.ตะเคียนเตี้ย ต.เขาไม้แก้ ต.โป่ง และต.ห้วยใหญ่)

ผู้สมัครเขต 9นายนิรันดร์
วัฒนศาสตร์สาธร

อ.บางละมุง (ยกเว้นต.บางละมุง ต.นาเกลือ ต.หนองปลาไหล ต.ตะเคียนเตี้ย ต.เขาไม้แก้ว ต.โป่ง และต.ห้วยใหญ่)

ผู้สมัครเขต 10นายสมชาติ
คุณปลื้ม

อ.สัตหีบ

จังหวัดชัยนาท

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายอนุชา
นาคาศัย

อ.เมืองชัยนาท
อ.สรรพยา
อ.มโนรมย์
อ.วัดสิงห์ (เฉพาะต.มะขามเฒ่า ต.หนองน้อย ต.หนองบัว เทศบาลตําบลวัดสิงห์ และต.หนองขุ่น)

ผู้สมัครเขต 2นายวุฒิชัย
เสนาเก่า

อ.สรรคบุรี
อ.หันคา
อ.เนินขาม
อ.หนองมะโมง
อ.วัดสิงห์
(ยกเว้น ต.มะขามเฒ่า ต.หนองน้อย ต.หนองบัว เทศบาลต.วัดสิงห์ และต.หนองขุ่น)

จังหวัดตราด

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 1 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายประทีป
เลขาพันธ์

ทุกอำเภอ

จังหวัดนครนายก

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมพงษ์
สายทอง

อ.เมืองนครนายก
อ.ปากพลี

ผู้สมัครเขต 2นายมงคล
ตีระวรานันท์

อ.บ้านนา. อ.องครักษ์

จังหวัดนครปฐม

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 6 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 6 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายณัทกร
แก้วพิจิตร

อ.เมืองนครปฐม (เฉพาะต.หนองดินแดง ต.สระกะเทียม ต.สวนป่าน ต.วังเย็น ต.พระประโทน ต.บางแขม ต.ดอนยายหอม ต.สามควายเผือก ต.ธรรมศาลา และต.ถนนขาด)
อ.สามพราน (เฉพาะต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา ต.บางช้าง ต.คลองใหม่ ต.ท่าตลาด และต.หอมเกร็ด)

ผู้สมัครเขต 2พ.ท.สินธพ
แก้วพิจิตร

อ.เมืองนครปฐม (เฉพาะต.ทุ่งน้อย ต.สนามจันทร์ ต.นครปฐม ต.วังตะกู ต.หนองปากโลง ต.โพรงมะเด่ือ ต.ลําพยา ต.ห้วยจรเข้ ต.บ้านยาง ต.บ่อพลับ และต.พระปฐมเจดีย์)

ผู้สมัครเขต 3นายอาทิตย์
ว่องวสุสมวงศ์

อ.เมืองนครปฐม (เฉพาะต.ทัพหลวง ต.ตาก้อง ต.หนองงูเหลือม และต.มาบแค)
อ.กําแพงแสน (เฉพาะต.กระตีบ ต.ทุ่งลูกนก ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งบัว ต.ห้วยขวาง ต.ทุ่งขวาง ต.ห้วยหมอนทอง ต.กําแพงแสน ต.รางพิกุล ต.หนองกระทุ่ม ต.วังน้ําเขียว ต.ดอนข่อย และต.สระสี่มุม)

ผู้สมัครเขต 4นายชรินทร์
ลี้ไพบูลย์

อ.ดอนตูม
อ.บางเลน
อ.กําแพงแสน (ยกเว้นต.กระตีบ ต.ทุ่งลูกนก ต.ทุ่งกระพังโหม ต.ทุ่งบัว ต.ห้วยขวาง ต.ทุ่งขวาง ต.ห้วยหมอนทอง ต.กําแพงแสน ต.รางพิกุล ต.หนองกระทุ่ม ต.วังน้ําเขียว ต.ดอนข่อย และต.สระสี่มุม)

ผู้สมัครเขต 5นายธวัชชัย
แก้วคงคา

อ.นครชัยศรี
อ.พุทธมณฑล

ผู้สมัครเขต 6นายสุรชัย
อนุตธโต

อ.สามพราน (ยกเว้นต.ตลาดจินดา ต.คลองจินดา ต.บางช้าง ต.คลองใหม่ ต.ท่าตลาด และต.หอมเกร็ด)

จังหวัดนนทบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 8 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต

ผู้สมัครเขต 1ดร.วิภาวัลย์
วรวรรณปรีชา

อ.เมืองนนทบุรี (เฉพาะต.บางกระสอ ต.ท่าทราย และต.บางเขน)

ผู้สมัครเขต 2นายเฉลิมพล
นิยมสินธุ์

อ.เมืองนนทบุรี (เฉพาะต.บางกร่าง ต.บางศรีเมือง ต.บางรักน้อย ต.สวนใหญ่ และต.ตลาดขวัญ)

ผู้สมัครเขต 3นายพงษ์ศักดิ์
อัจฉริยะประสิทธิ์

อ.บางกรวย
อ.เมืองนนทบุรี (เฉพาะต.บางไผ่)

ผู้สมัครเขต 4นายวิรัตน์
บรรดาศักดิ์

อ.ปากเกร็ด (เฉพาะต.บางพูด ต.บ้านใหม่ ต.คลองเกลือ และต.บางตลาด)

ผู้สมัครเขต 5นายณรงค์
จันทนดิษฐ์

อ.ปากเกร็ด (ยกเว้นต.บางพูด ต.บ้านใหม่ ต.คลองเกลือ และต.บางตลาด)
อ.บางบัวทอง (เฉพาะต.ลําโพ และต.ละหาร)
อ.เมืองนนทบุรี (เฉพาะต.ไทรม้า)

ผู้สมัครเขต 6นายณัฐวัฒน์
เอี่ยมแย้ม

อ.บางใหญ่

ผู้สมัครเขต 7นายจำลอง
ช่วยรอด

อ.บางบัวทอง (เฉพาะต.บางบัวทอง ต.พิมลราช และต.โสนลอย)
อ.ไทรน้อย (เฉพาะต.ไทรน้อย และต.คลองขวาง)

ผู้สมัครเขต 8ดร.สิริภิญญ์
อินทรประเสริฐ

อ.บางบัวทอง (เฉพาะต.บางคูวัด ต.บางรักพัฒนา และต.บางรักใหญ่)
อ.ไทรน้อย (ยกเว้นต.ไทรน้อย และต.คลองขวาง)

จังหวัดปทุมธานี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 7 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 7 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสุรศักดิ์
สุรทัตโชค

อ.ลาดหลุมแก้ว
อ.สามโคก
อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะต.บ้านฉาง ต.บางหลวง และต.บางเดื่อ)

ผู้สมัครเขต 2นายสุรเดช
กองรัตน์

อ.เมืองปทุมธานี (ยกเว้นต.บ้านฉาง ต.บางหลวง ต.บางเดื่อ และต.สวนพริกไทย)

ผู้สมัครเขต 3นายชัยพร
จันทนา

อ.คลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง และต.คลองสาม)

ผู้สมัครเขต 4นางประเสริฐศรี
ฮ้อแสงชัย

อ.ธัญบุรี (เฉพาะต.ประชาธิปัตย์)
อ.คลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวง)
อ.เมืองปทุมธานี (เฉพาะต.สวนพริกไทย)

ผู้สมัครเขต 5นางสิริกัญญา
เสาะแสวง

อ.คลองหลวง (เฉพาะต.คลองสี่ ต.คลองห้า ต.คลองหก และต.คลองเจ็ด)
อ.ธัญบุรี (เฉพาะต.บึงยี่โถ ต.รังสิต และต.ลําผักกูด)
อ.หนองเสือ (เฉพาะต.บึงชําอ้อ ต.บึงกาสาม และต.นพรัตน์)

ผู้สมัครเขต 6นายภัทรพล
แก้วสกุณี

อ.ลําลูกกา (เฉพาะต.คูคต และต.ลาดสวาย )

ผู้สมัครเขต 7นายอธิวัฒน์
สอนเนย

อ.หนองเสือ (เฉพาะต.บึงบอน ต.บึงบา ต.หนองสามวัง และต.ศาลาครุ )
อ.ธัญบุรี (เฉพาะต.บึงสนั่น และต.บึงน้ํารักษ์ )
อ.ลําลูกกา (เฉพาะต.บึงคําพร้อย ต.ลําลูกกา ต.บึงทองหลาง ต.ลําไทร ต.บึงคอไห และต.พืชอุดม )

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายอุดร
โพธิ์พ่วง

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นต.ห้วยทราย)
อ.กุยบุรี
อ.สามร้อยยอด
อ.ปราณบุรี (เฉพาะต.ปากน้ําปราณ และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ)

ผู้สมัครเขต 2นายอุดร
ออลสัน

อ.หัวหิน
อ.ปราณบุรี (ยกเว้นต.ปากน้ําปราณ และเทศบาลตําบลปากน้ําปราณ)

ผู้สมัครเขต 3นายวนิชย์
ปักษ์กิ่งเมือง

อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะต.ห้วยทราย)

จังหวัดปราจีนบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายพูลทรัพย์
ไชยสมบูรณ์

อ.เมืองปราจีนบุรี
อ.บ้านสร้าง
อ.ศรีมโหสถ

ผู้สมัครเขต 2นายกิตติศักดิ์
กัญจน์ปัทมภพ

อ.ศรีมหาโพธิ
อ.ประจันตคาม
อ.นาดี (เฉพาะต.นาดี ต.บุพราหมณ์ ต.สําพันตา ต.สะพานหิน และเทศบาลตําบลนาดี)

ผู้สมัครเขต 3นายสุระศักดิ์
รุประมาณ

อ.กบินทร์บุรี
อ.นาดี (ยกเว้น ต.นาดี ต.บุพราหมณ์ ต.สําพันตา ต.สะพานหิน และเทศบาลตําบลนาดี)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1พ.ต.ท.ชำนาญ
โตวงษ์

อ.บางบาล
อ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้สมัครเขต 2นายสมศักดิ์
วาณิชย์ปฏิยุทธ์

อ.ท่าเรือ
อ.นครหลวง
อ.บางปะหัน
อ.บ้านแพรก
อ.มหาราช

ผู้สมัครเขต 3นายวิม
บุนนาคโตวงษ์

อ.วังน้อย
อ.ภาชี
อ.อุทัย

ผู้สมัครเขต 4นายปวริศฐ์
ปิยศรีขจรศิริ

อ.บางไทร
อ.บางปะอิน

ผู้สมัครเขต 5นางสาววรวีร์
การมิตรี

อ.บางซ้าย
อ.ผักไห่
อ.ลาดบัวหลวง
อ.เสนา

จังหวัดเพชรบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางธิวัลรัตน์
อังกินันทน์

อ.เมืองเพชรบุรี
อ.บ้านแหลม (ยกเว้นต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน และต.บางตะบูนออก)

ผู้สมัครเขต 2นายสาธิต
อุ๋ยตระกูล

อ.ชะอํา
อ.ท่ายาง

ผู้สมัครเขต 3นายอภิชาติ
แก้วโกศล

อ.เขาย้อย
อ.บ้านลาด
อ.หนองหญ้าปล้อง
อ.แก่งกระจาน
อ.บ้านแหลม (เฉพาะต.บ้านแหลม ต.บางตะบูน และต.บางตะบูนออก)

จังหวัดระยอง

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมพงษ์
โสภณ

อ.เมืองระยอง (เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก ต.นาตาขวัญ และต.บ้านแลง)
อ.นิคมพัฒนา (เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด)
อ.บ้านค่าย (เฉพาะต.ตาขัน)

ผู้สมัครเขต 2นายอัศวิน
สาครจันทร์

อ.เมืองระยอง (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก ต.นาตาขวัญ และต.บ้านแลง)

ผู้สมัครเขต 3นายบุญสนอง
หิรัญรักษ์

อ.แกลง
อ.เขาชะเมา

ผู้สมัครเขต 4นายธนพงศ์พันธ์
ปิดกันภัย

อ.บ้านค่าย (ยกเว้นต.ตาขัน)
อ.วังจันทร์
อ.ปลวกแดง (ยกเว้นต.แม่น้ําคู้)

ผู้สมัครเขต 5นายประกิจ
เล็กโล่ง

อ.บ้านฉาง
อ.นิคมพัฒนา (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด)
อ.ปลวกแดง (เฉพาะต.แม่น้ําคู้)

จังหวัดราชบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1น.ส.กุลวลี
นพอมรบดี

อ.เมืองราชบุรี (ยกเว้นต.นํ้าพุ ต.ห้วยไผ่ ต.ดอนแร่ และต.อ่างทอง)

ผู้สมัครเขต 2นางภรมน
นรการกุมพล

อ.เมืองราชบุรี (เฉพาะต.น้ําพุ ต.ห้วยไผ่ ต.ดอนแร่ และต.อ่างทอง)
อ.ปากท่อ
อ.สวนผึ้ง
อ.วัดเพลง
อ.บ้านคา

ผู้สมัครเขต 3นางสาวชญานันท์
จินดาเจี่ย

อ.โพธาราม (ยกเว้นต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ และต.ดอนทราย)
อ.จอมบึง

ผู้สมัครเขต 4นายอัครเดช
วงษ์พิทักโรจน์

อ.บ้านโป่ง

ผู้สมัครเขต 5นายวณิช
บุญสอง

อ.ดําเนินสะดวก
อ.บางแพ
อ.โพธาราม (เฉพาะต.บ้านฆ้อง ต.บ้านสิงห์ และต.ดอนทราย)

จังหวัดลพบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายพิชัย
เกียรติวินัยสกุล

อ.เมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตําบลถนนใหญ่ เทศบาลตําบลกกโก เทศบาลตําบลป่าตาล ต.ทะเลชุบศร ต.ท่าแค ต.โคกกะเทียม ต.พรหมมาสตร์ ต.โพธิ์เก้าต้น ต.บางขันหมาก และต.โคกลําพาน)

ผู้สมัครเขต 2นางปวีณา
นิลแย้ม

อ.เมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลตําบล เขาพระงาม เทศบาลต.ท่าศาลา และเทศบาลตําบลโคกตูม)
อ.โคกสําโรง (เฉพาะต.ห้วยโป่ง และต.หลุมข้าว)
อ.พัฒนานิคม

ผู้สมัครเขต 3นางสาววไลศิริ
ปาตั๋น

อ.เมืองลพบุรี (เฉพาะต.ดอนโพธิ์ ต.โก่งธนู ต.งิ้วราย ต.ตะลุง ต.โพธิ์ตรุ ต.ท้ายตลาด ต.บ้านข่อย และต.สี่คลอง)
อ.ท่าวุ้ง
อ.บ้านหมี่

ผู้สมัครเขต 4ดร.ณพล
แสงสกุล

อ.โคกสําโรง (ยกเว้นต.ห้วยโป่ง และต.หลุมข้าว)
อ.หนองม่วง
อ.สระโบสถ์
อ.โคกเจริญ

ผู้สมัครเขต 5นายชนม์เจริญ
นรยศ

อ.ชัยบาดาล
อ.ท่าหลวง
อ.ลําสนธิ

จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 8 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 8 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายธนชาติ
ยังประภากร

อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะต.บางโปรง ต.บางด้วน ต.บางเมือง ต.ท้ายบ้าน และต.ปากน้ํา)

ผู้สมัครเขต 2นายกิตติศักดิ์
ศีลภูษิต

อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะต.บางปู ต.บางปูใหม่ ต.แพรกษา และต.ท้ายบ้านใหม่)

ผู้สมัครเขต 3นายสำเริง
จิตต์อาจหาญ

อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะต.เทพารักษ์ ต.สําโรงเหนือ และต.บางเมืองใหม่)

ผู้สมัครเขต 4พ.ต.อ. กรวัฒน์
หันประดิษฐ์

อ.บางพลี (เฉพาะต.บางพลีใหญ่ และต.บางแก้ว)

ผู้สมัครเขต 5นายปรัชญา
สมบูรณ์

อ.บางพลี (เฉพาะต.บางปลา ต.บางโฉลง ต.ราชาเทวะ และต.หนองปรือ)
อ.เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะต.แพรกษาใหม่)
อ.บางเสาธง (เฉพาะต.ศีรษะจรเข้น้อย)

ผู้สมัครเขต 6ดร.กุลชร
มีสัมฤทธิ์

อ.พระประแดง (ยกเว้นต.บางจาก)

ผู้สมัครเขต 7นางสาวไพลิน
เทียนสุวรรณ

อ.พระสมุทรเจดีย์
อ.พระประแดง (เฉพาะต.บางจาก)

ผู้สมัครเขต 8นายพนัส
อิ่มใจ

อ.บางบ่อ
อ.บางเสาธง (เฉพาะต.บางเสาธง และต.ศีรษะจรเข้ใหญ่)

จังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 1 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางสาวรังสิมา
รอดรัศมี

ทุกอำเภอ

จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสมเกียรติ
ปิ่นเจริญ

อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะต.มหาชัย ต.ท่าฉลอม ต.โกรกกราก ต.บางหญ้าแพรก ต.ท่าทราย ต.โคกขาม ต.พันท้ายนรสิงห์ ต.คอกกระบือ และต.บางน้ําจืด)

ผู้สมัครเขต 2นายพลภวัฒน์
ชำนาญวาด

อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะ ต.นาดี)
อ.กระทุ่มแบน (เฉพาะต.อ้อมน้อย ต.สวนหลวง ต.ท่าไม้ ต.ตลาดกระทุ่มแบน ต.แคราย ต.คลองมะเดื่อ และต.ดอนไก่ดี)

ผู้สมัครเขต 3นายศรายุทธ
ศรีนิเวศน์

อ.เมืองสมุทรสาคร (เฉพาะต.นาโคก ต.กาหลง ต.บางโทรัด ต.ชัยมงคล ต.บ้านบ่อ ต.บางกระเจ้า ต.บ้านเกาะ และต.ท่าจีน)
อ.กระทุ่มแบน (เฉพาะต.ท่าเสา ต.บางยาง และต.หนองนกไข่)
อ.บ้านแพ้ว

จังหวัดสระแก้ว

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 3 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางสาวอุทัยรัตน์
ถาวรยิ่ง

อ.เมืองสระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ อ.วังน้ําเย็น (เฉพาะต.ทุ่งมหาเจริญ)

ผู้สมัครเขต 2นายสุทธิรักษ์
วันเพ็ญ

อ.วัฒนานคร (ยกเว้นต.ช่องกุ่ม และต.แซร์ออ)
อ.วังน้ําเย็น (ยกเว้นต.ทุ่งมหาเจริญ)
อ.คลองหาด
อ.วังสมบูรณ์

ผู้สมัครเขต 3ดร.รัตน์นริศ
หิรัญธนไชยา

อ.อรัญประเทศ
อ.ตาพระยา
อ.โคกสูง
อ.วัฒนานคร (เฉพาะต.ช่องกุ่ม และต.แซร์ออ)

จังหวัดสระบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 4 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต

ผู้สมัครเขต 1นางวราณธร
อำนาคะ

อ.เมืองสระบุรี (ยกเว้นต.หนองโน)
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.แก่งคอย (เฉพาะต.ห้วยแห้ง)

ผู้สมัครเขต 2นายสมบัติ
อำนาคะ

อ.แก่งคอย (ยกเว้นต.ห้วยแห้ง)
อ.มวกเหล็ก
อ.วังม่วง

ผู้สมัครเขต 3นายณัฐพล
ศรีบุญจันทร์

อ.หนองแค
อ.วิหารแดง
อ.หนองแซง
อ.เมืองสระบุรี (เฉพาะต.หนองโน)

ผู้สมัครเขต 4นายชนัตถ์
นันทปัญญา

อ.พระพุทธบาท
อ.บ้านหมอ
อ.เสาไห้
อ.หนองโดน
อ.ดอนพุด

จังหวัดสิงห์บุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 1 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายภูวเดช
มังสาทอง

ทุกอำเภอ

จังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 5 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายวิรัตน์
ศุจิรัต

อ.เมืองสุพรรณบุรี

ผู้สมัครเขต 2นายธนศักดิ์
อินทร์น้อย

อ.บางปลาม้า
อ.สองพี่น้อง (เฉพาะเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.บางตาเถร ต.บางเลน ต.ศรีสําราญ ต.ดอนมะนาว ต.บ้านกุ่ม ต.หัวโพธิ์ ต.เนินพระปรางค์ ต.บ้านช้าง ต.บางตะเคียน ต.บางพลับ และต.ต้นตาล)

ผู้สมัครเขต 3นายสวัสดิ์
แก้วเขียว

อ.อู่ทอง
อ.สองพี่น้อง (เฉพาะเทศบาลตําบลทุ่งคอก
ต.ทุ่งคอก ต.หนองบ่อ และต.บ่อสุพรรณ)

ผู้สมัครเขต 4พ.ต.ท.ราชศักดิ์
คงสว่าง

อ.ด่านช้าง
อ.เดิมบางนางบวช
อ.หนองหญ้าไซ
(เฉพาะต.แจงงาม ต.หนองขาม ต.ทัพหลวง และต.หนองโพธิ์)

ผู้สมัครเขต 5นายประภาส
บุญไชย

อ.ศรีประจันต์
อ.สามชุก
อ.ดอนเจดีย์
อ.หนองหญ้าไซ (เฉพาะเทศบาลตําบลหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ และต.หนองราชวัตร)

จังหวัดอ่างทอง

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1พ.อ.พิทักษ์
ทิพมาศ

อ.เมืองอ่างทอง
อ.ป่าโมก
อ.วิเศษชัยชาญ (ยกเว้นต.ม่วงเตี้ย และต.สาวร้องไห้)

ผู้สมัครเขต 2นายบุญสม
มากสินธุ์

อ.โพธิ์ทอง
อ.ไชโย
อ.แสวงหา
อ.สามโก้
อ.วิเศษชัยชาญ (เฉพาะต.ม่วงเตี้ย และต.สาวร้องไห้)

จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร 2 คน. จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต

ผู้สมัครเขต 1นายสงกรานต์
สมัครเขตรการณ์

อ.เมืองอุทัยธานี
อ.หนองขาหย่าง
อ.ทัพทัน
อ.สว่างอารมณ์
อ.หนองฉาง (ยกเว้นต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ และต.เขากวางทอง)

ผู้สมัครเขต 2นายเอกชัย
วิสิทธิ์

อ.ลานสัก
อ.ห้วยคต
อ.บ้านไร่
อ.หนองฉาง
(เฉพาะ ต.เขาบางแกรก ต.ทุ่งโพ และต.เขากวางทอง)
https://unitedthaination.or.th/wp-content/uploads/2022/11/Untitled-1-01.png
ติดต่อเรา
35/3 ซอยอารีย์ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02 279 2112

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า